Όραμα του Επιχειρώ Κοινωνικά

 

Όραμα του προγράμματος Επιχειρώ Κοινωνικά, είναι να αναδειχθεί η Αθήνα ως κέντρο κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Στόχος του προγράμματος, είναι να γίνει η πόλη της Αθήνας ένα ζωντανό εργαστήριο και ένα διεθνές κέντρο ανάπτυξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Οι πόλεις διαδραματίζουν πλέον κομβικό ρόλο για την ανάπτυξη, τόσο στο ευρωπαϊκό όσο και στο παγκόσμιο γίγνεσθαι.

Αξιοποιώντας διεθνείς τάσεις και εμπειρίες, το πρόγραμμα επενδύει στην κοινωνική επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη νέων, καινοτόμων και βιώσιμων κοινωνικών θεσμών. Για να επιτευχθεί ο στόχος, προσεγγίζεται το κοινωνικό επιχειρείν ανοιχτά, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και ειδικότερα το ανθρώπινο δυναμικό, τη συνεργατικότητα, το ομαδικό πνεύμα και το κοινωνικό κεφάλαιο.

Μέσα από το πρόγραμμα Επιχειρώ Κοινωνικά , αναπτύσσονται συνεργατικά βιώσιμες λύσεις για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η πόλη.