Τι είναι το πρόγραμμα Επιχειρώ Κοινωνικά

To Επιχειρώ Κοινωνικά είναι μία πρωτοβουλία της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ) του Δήμου Αθηναίων.

Το πρόγραμμα «Επιχειρώ Κοινωνικά» φέρνει κοντά τους φορείς της κοινωνικής οικονομίας και διαμορφώνει ένα συνεργατικό οικοσύστημα, μέσα από το οποίο οι κοινωνικοί επιχειρηματίες, οι φορείς υποστήριξης των κοινωνικών επιχειρήσεων, αλλά και το ευρύ κοινό, θα μπορούν:

  • vα συνειδητοποιήσουν καλύτερα τις αρχές και τις αξίες που συνδυάζει το κοινωνικό επιχειρείν
  • να ενημερωθούν πληρέστερα
  • να εκπαιδευτούν επαγγελματικά
  • να πειραματιστούν με νέες μεθοδολογίες
  • να επιχειρήσουν τις ιδέες τους
  • να συνεργαστούν για την εξέλιξη των κοινωνικών δομών στην πόλη της Αθήνας και την υπόλοιπη χώρα

Μέσα από ημερίδες, εργαστήρια και συνέδρια, αλλά και την παροχή εκπαιδευτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, το Επιχειρώ Κοινωνικά φέρνει τους κατοίκους της Αθήνας ένα βήμα πιο κοντά στην επιχειρηματική δράση και την θετική αλλαγή.

Το πρόγραμμα την περίοδο 2014 – 2016 επικεντρώθηκε:

– στην παραγωγή και διάχυση της απαιτούμενης γνώσης, μέσα από την πραγματοποίηση δύο εκπαιδευτικών κύκλων, ατομικής και ομαδικής συμβουλευτικής τους οποίους παρακολούθησαν 38 κοινωνικές επιχειρήσεις (υπό σύσταση ή εν λειτουργία),
– στη δημιουργία ενός πλαισίου στήριξης, ενημέρωσης και προβολής του έργου των κοινωνικών επιχειρήσεων, μέσα από μία σειρά διαδραστικών εργαστηρίων, ημερίδων, συναντήσεων δικτύωσης και συνεργασιών. Η πραγματοποίηση της Γιορτής Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας «Lets be Social» στις 10 και 11 Ιουνίου 2016, ήταν η πρώτη που έγινε με πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων για την ενίσχυση και την ανάδειξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην πόλη μας.
– στη διευκόλυνση της επίτευξης του κοινωνικού σκοπού των κοινωνικών επιχειρήσεων, μέσα από τη δημιουργία ενός σύγχρονου μεθοδολογικού εργαλείου διάγνωσης που δημιούργησε η επιστημονική ομάδα του Επιχειρώ Κοινωνικά, αλλά και της διαρκούς έρευνας για τις ανάγκες των κοινωνικών επιχειρήσεων στην πόλη μας και την ανάπτυξη συνεργιών με φορείς και θύλακες του οικοσυστήματος και τις ίδιες τις κοινωνικές επιχειρήσεις.
– στην περαιτέρω ενίσχυση και διευκόλυνση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Αθήνα μέσα από το Πρόγραμμα Επενδυτικής Ετοιμότητας, στο οποίο συμμετείχαν 12 ώριμες κοινωνικές επιχειρήσεις σε έναν εκπαιδευτικό κύκλο, με σκοπό την διασύνδεσή τους με χρηματοδοτικά εργαλεία.