Η Αθήνα κέντρο κοινωνικής επιχειρηματικότητας

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΕΡΕΥΝΑ

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα = ;

Θέλουμε να δούμε τις κοινωνικές επιχειρήσεις με τα δικά σου μάτια….

Πες μας την γνώμη σου – έχει αξία!

SOCIAL MEDIA