ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Δ. «Λεφτά υπάρχουν;» – Χρηματοδοτικά εργαλεία για κοινωνικές επιχειρήσεις

Σάββατο 11 Ιουνίου 2016 (19.00 – 21.00)

Οι κύριες και εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης των κοινωνικών επιχειρήσεων ήταν το αντικείμενο του τελευταίου εργαστηρίου. Στο κοινό υπήρχαν αρκετοί ενδιαφερόμενοι οι οποίοι αναζητούσαν χρηματοδοτικά εργαλεία για τις κοινωνικές επιχειρήσεις που είχαν σκοπό να ιδρύσουν. Τους ενδιέφεραν επομένως ιδιαίτερα οι  προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι κοινωνικές επιχειρήσεις αλλά και οι εμπειρίες άλλων κοινωνικών επιχειρήσεων. Το μεγαλύτερο μέρος του εργαστηρίου, αφιερώθηκε στη συζήτηση για τα παραπάνω θέματα. 

Στο πρώτο μέρος του εργαστηρίου,  υπήρξαν ενημερωτικές ομιλίες, καθεμία από τις οποίες ουσιαστικά αναφερόταν σε μία διαφορετική μορφή χρηματοδότησης. Συγκεκριμένα :

1. Foundation – British Council – Κωνσταντίνος Πολίτης, Βαγγέλης Κραβαρίτης
2. Solidarity Mission–Απόστολος Παπαλεξίου
3. AFI – Μαρία Αντωνοπούλου
4. Impact Hub Athens – Δημήτρης Κοκκινάκης
5. Praksis ΒCC – Ιωάννα Μπάμπαλη

Συντονιστής Νικόλας Καραχάλης:( Παν. Θεσσαλίας/ ΠΜΣ Διοίκησης Πολιτισμικών Μονάδων ΕΑΠ)

Κατά τη διάρκεια των ομιλιών πραγματοποιήθηκε συζήτηση με τους συμμετέχοντες σχετικά με τις διαφορετικές μορφές χρηματοδότησης. Συγκεκριμένα έγινε αναφορά στο ΕΣΠΑ, τη μικροχρηματοδότηση, τα βραβεία επιχειρηματικότητας, το crowdfunding, τον Νέο Επενδυτικό Νόμο, κλπ.

Βασικά Συμπεράσματα:

Η συζήτηση επικεντρώθηκε κυρίως στα εμπόδια, τις καθυστερήσεις και το γραφειοκρατικό κόστος των κρατικών χρηματοδοτήσεων και την ανάγκη βελτίωσης του πλαισίου χρηματοδότησης.

  • Πολλαπλά προβλήματα αναφέρθηκαν σχετικά με την νομική υπόσταση, φορολόγηση και λειτουργία των Κοινωνικών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα.
  • Σημαντικό σημείο για τους επόμενους μήνες αποτελούν οι κινήσεις του Υπουργείου Εργασίας όσον αφορά στην υποστήριξη των Κοινωνικών Επιχειρήσεων
  • Ζητήθηκε από τους ομιλητές να συνοψίσουν σε 2-3 προτάσεις τις δικές τους προτάσεις προς όσους σκοπεύουν να ξεκινήσουν . Όλοι τους εκφράστηκαν με θετικό τρόπο για την ποικιλία ευκαιριών που υπάρχει για χρηματοδότηση παρά τις δυσκολίες, την ανάγκη να υποστηρίζεται η ιδέα από ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο και, κυρίως, να συνοδεύεται από μία δυνατή και αποφασισμένη ομάδα ανθρώπων.

Στο κλείσιμο του διημέρου αναδείχθηκε η ανάγκη να συνεχιστούν προσπάθειες σαν και αυτή του Επιχειρώ Κοινωνικά και των Ημερών Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.