Εργαστήριο Γ: «Τροφή για σκέψη»: Βιώσιμα Διατροφικά Συστήματα και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα


Σάββατο 11 Ιουνίου 2016  (17.00 – 19.00)

Στο Εργαστήριο “Τροφή για Σκέψη” κύριος στόχος ήταν να παρουσιαστούν και να συζητηθούν οι τρόποι με τους οποίους συμβάλλει η κοινωνική επιχειρηματικότητα σε ένα δίκαιο και βιώσιμο διατροφικό σύστημα, και να αναζητηθούν λύσεις σχετικά με στρατηγικές ώστε να είναι σε θέση  ο τομέας της διατροφής να στηρίξει την ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Το εργαστήριο ξεκίνησε με παρουσιάσεις σε σχέση με τις κοινωνικές επιχειρήσεις στο διατροφικό τομέα. Συγκεκριμένα παρουσιάστηκε το έργο των εξής οι Κοινωνικών  Επιχειρήσεων και πρωτοβουλιών:

Wise Greece

Μελανθώ/Μelantho

Κοιν. Συνετ. Cafe Διαδρομές

Fair Trade Hellas

Alternative Trade NetworkΚατεβάστε την παρουσίαση εδώ

ΕΜΠ – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (αφορούσε που προωθεί την καινοτόμο οικιακή ξήρανση των υπολειμμάτων από τρόφιμα και την παραγωγή βιοαιθανόλης) – Κατεβάστε την παρουσίαση εδώ

Εργαστήρι Διατροφικής Πολιτικής Δήμου Αθηναίων – Athens Food Policy LabΚατεβάστε την παρουσίαση εδώ

Στο δεύτερο μέρος πραγματοποιήθηκε η άσκηση, η οποία βασίστηκε στις ιδέες των συμμετεχόντων για την κοινωνική επιχειρηματικότητα στον διατροφικό τομέα. Τα μέρη της άσκησης ήταν τα εξής:  A) Περιγραφή σκοπού – λειτουργίας/κεντρική ιδέα διατροφικής επιχείρησης Β) Ρόλοι μέσα στην επιχείρηση Γ) Κοινό – Ανταποδοτικότητα Δ) Τρόπος Χρηματοδότησης /Κοστολόγηση/Βιωσιμότητα Ε) Ονομασία / Logo.

Τα σημαντικότερα αποτελέσματα:

  • Ιδέα 1. Γρι γρι

Η ιδέα βασίζεται στην επίλυση του ζητήματος της έλλειψης διαπραγματευτικής δύναμης από τους αλιείς που χρησιμοποιούν γρι γρι και δεν ελέγχουν την διαδικασία κοστολόγησης των αλιευμάτων με αποτέλεσμα συχνά να μην πληρώνονται για το κόπο τους. Στο τραπέζι προτάθηκε η δημιουργία Κοινωνικού Συνεταιρισμού με στόχο να λειτουργήσει ως ενδιάμεσος με την αγορά και να εξασφαλίζει δίκαιες τιμές στην μεταπώληση των αλιευμάτων. 

  • Ιδέα 2. Μόνιμη στρατηγική για την κοινωνική επιχειρηματικότητα στην διατροφή

Στο τραπέζι επιλέχθηκε να συζητηθεί και να παρουσιαστεί μία κοινωνική επιχείρηση – ομπρέλα για όλες τις κοινωνικές επιχειρήσεις του διατροφικού τομέα με στόχο την κοινή αντιπροσώπευση τους. Συζητήθηκαν κυρίως τα εμπόδια για την ανάπτυξη της ιδέας και ο ρόλος άλλων δομών όπως το Εργαστήριο Διατροφικής Πολιτικής του Δήμου Αθηναίων.

  • Ιδέα 3. Επιχειρηματική αξιοποίηση της έρευνας του ΕΜΠ

Η παρουσίαση της ιδέας του ΕΜΠ για την παραγωγή ενέργειας από την αιθανόλη που παράγεται οικιακά από τα σκουπίδια οδήγησε σε μία συζήτηση σχετικά με την ίδρυση μια κοινωνικής επιχείρησης η οποία θα αξιοποιεί τα αποτελέσματα της εφαρμογής της ιδέας. Η ιδέα θεωρήθηκε ώριμη για να ξεκινήσει, παρά το γεγονός ότι δεν είναι στους άμεσους στόχους της ερευνητικής ομάδας.

Την τελική παρουσίαση ακολούθησε συζήτηση σχετικά με τη βιωσιμότητα των επιχειρηματικών ιδεών, τις εμπειρίες των συμμετεχόντων και την αντιμετώπιση των δυσκολιών.


 

Leave a Reply

Your email address will not be published.