Εργαστήριο A: «Ο δρόμος της χελώνας»: Πόλεις και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

 

Παρασκευή 10 Ιουνίου 2016  (17.00 – 19.00)

Με τη συμμετοχή των βασικών θυλάκων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που δραστηριοποιούνται στην Αθήνα, το συγκεκριμένο εργαστήριο εστίασε στη σημασία των πολιτικών σε επίπεδο πόλης για την ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Τα ερωτήματα που τέθηκαν ήταν τα εξής: ποια είναι τα απαραίτητα εργαλεία, οι πρακτικές και οι πολιτικές που χρειάζεται μία πόλη για να προσφέρει ένα γόνιμο και υγιές έδαφος στην κοινωνική οικονομία; Με έμπνευση την Χελώνα, σύμβολο ανθεκτικότητας και ευζωίας, που βαδίζει αργά και σταθερά για να φτάσει στο σκοπό της και όταν γεννά τα αυγά της αφήνει τα χελωνάκια να μεγαλώσουν μόνα τους, συζητήθηκε ο ρόλος των σύγχρονων πόλεων στη διάδοση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Στο α’ μέρος του Εργαστηρίου πραγματοποιήθηκαν εισηγήσεις από εκπροσώπους φορέων και συλλογικοτήτων κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Συγκεκριμένα οι φορείς που εκπροσωπήθηκαν:

1. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: (Ολίβια Κυριακίδου)
2. Πρωτοβουλία για τη δημιουργία ενός χώρου για την Κ.Α.Λ.Ο (Γεωργία Μπεκριδάκη)
3. Impact Hub (Δημήτρης Κοκκινάκης)
4. Αshoka Greece (Χριστίνα Φίλη)
5. GΕCES Expert Group on Social Entrepreneurship (Κωνσταντίνα Τσέρερ)
6. Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας (Νίκος Χρυσόγελος)
7. Επιχειρώ Κοινωνικά: (Γιώργος Κεράνης)

Συντονιστής: Νικόλας Καραχάλης (Παν. Θεσσαλίας/ ΠΜΣ Διοίκησης Πολιτισμικών Μονάδων ΕΑΠ).

Στο β’ μέρος παρουσιάστηκαν παραδείγματα πόλεων όπως το Γκέτεμποργκ, η Λυόν, το Μπρίστολ και το Άμστερνταμ από τον εισηγητή του workshop. Οι συμμετέχοντές χωρίστηκαν σε πέντε (5) ομάδες και εξέτασαν για τις ανάγκες της διαδραστικής άσκησης τις δυνάμεις αλλά και τις δράσεις στρατηγικής που θα μπορούσε να ακολουθήσει η Αθήνα ώστε να αποκτήσει λειτουργική επάρκεια ως πόλη φιλική προς τις κοινωνικές επιχειρήσεις.

Τέλος πραγματοποιήθηκε  καταγραφή (δυνάμεις π.χ. επικοινωνία οράματος στους πολίτες, ηγεσία, πελατειακό σύστημα, έλλειψη πληροφορίας, χρηματοδότηση) και τις  δράσεις στρατηγικής που μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των αρνητικών δυνάμεων και την ενίσχυση των θετικών.  

Βασικά συμπεράσματα συζήτησης:

  • Πόλεις όπως το Μπρίστολ μπορούν να λειτουργήσουν ως βέλτιστες πρακτικές για την Αθήνα. Για ορισμένους συμμετέχοντες οι κινήσεις προς τη κατεύθυνση θεωρήθηκαν αργές ή μη επαρκείς.
  • Ζητήθηκε «ουσιαστική συνέργεια και υποστήριξη», των κρατικών φορέων προς τις κοινωνικές επιχειρήσεις, όχι στη βάση της «πελατειακής λογικής» αλλά της ενημέρωσης, της δικτύωσης, της συνέργειας και της συνέχεια.
  • Να γίνονται συχνότερα Ημερίδες όπως η συγκεκριμένη με διεύρυνση της συμμετοχής κοινό χωρίς να ξεκινά κάθε φορά από την αρχή.
  • Να ενισχυθεί περαιτέρω η δικτύωση μεταξύ συλλογικοτήτων που δραστηριοποιούνται σε θέματα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.
  • Η πόλη και ο δήμος να λειτουργήσουν με τη λογική μιας «πλατφόρμας διευκόλυνσης».

Leave a Reply

Your email address will not be published.