Υποστηρικτικές δράσεις και υπηρεσίες του Επιχειρώ Κοινωνικά

Ενημέρωση – πληροφόρηση

Ημερίδες – εργαστήρια – συνέδρια