Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Οι Συμβουλευτικές υπηρεσίες του προγράμματος «Επιχειρώ Κοινωνικά» παρέχονται πιλοτικά σε δύο 4μηνους κύκλους με μέγιστο αριθμό ωφελουμένων 20 σχήματα ανά κύκλο.

Απευθύνεται σε:

  • υφιστάμενους φορείς και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ήδη στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας
  • υφιστάμενους φορείς και επιχειρήσεις που προσφέρουν ήδη κοινωνικό έργο και αναζητούν τρόπους για να είναι βιώσιμοι μέσα από το κοινωνικό επιχειρείν
  • υφιστάμενους φορείς και επιχειρήσεις που επιθυμούν να μετατραπούν σε κοινωνική επιχείρηση
  • άτομα και ομάδες που έχουν μια ώριμη επιχειρηματική ιδέα με κοινωνικό σκοπό και θέλουν να την κάνουν πράξη.

Σε κάθε κύκλο περιλαμβάνονται τα εξής βήματα:

1. Υποβολή αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα

2. Αξιολόγηση του κατά πόσο πληρούνται οι βασικές αρχές και παράμετροι του κοινωνικού επιχειρείν. Η διαδικασία έχει δύο φάσεις:

i. Στην πρώτη φάση αξιολογούνται, μεταξύ άλλων, κριτήρια όπως: ο βαθμός ωριμότητας, η κοινωνική πρόκληση που αντιμετωπίζεται και ο τρόπος επίλυσής του, η συνεργατικότητα

ii. Στη δεύτερη φάση, οι επιλεχθέντες περνούν από σύντομη συνέντευξη από την οποία προκύπτουν οι τελικοί ωφελούμενοι.  Όσοι δεν επιλεχθούν θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τα εξειδικευμένα θεματικά εργαστήρια του «Επιχειρώ Κοινωνικά»

Υπηρεσίες προς ωφελούμενους:
1. Διάγνωση αναγκών μετά από συναντήσεις με τους εξειδικευμένους συμβούλους του προγράμματος

2. Συμμετοχή σε εντατικά εργαστήρια ομαδικής εκπαίδευσης που έχουν ως στόχο να φέρουν όλους τους ωφελούμενους σε μια κοινή βάση με τις έννοιες και τα εργαλεία του «κοινωνικού επιχειρείν». Δείτε εδώ τους στόχους, τη μεθοδολογία και το περιεχόμενο του προγράμματος. 

3. Εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη για ανάπτυξη ή βελτίωση των επιχειρηματικών σχεδίων

4. Συμμετοχή σε 2ήμερη διαδραστική εκπαίδευση (bootcamp) στους κλάδους ενδιαφέροντος των ωφελουμένων με στόχο την έναρξη ή βελτίωση της δραστηριότητάς τους

5. Δικτύωση με μέντορες, υφιστάμενες κοινωνικές επιχειρήσεις και το οικοσύστημα επιχειρηματικότητας  της Αθήνας, όπως συνεργατικούς χώρους και το Δίκτυο Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων

Το πρόγραμμα «Επιχειρώ Κοινωνικά» είναι ανοικτό σε όλους και παρέχεται δωρεάν από το Δήμο Αθηναίων.