Η επιστημονική ομάδα του Επιχειρώ Κοινωνικά, δημιούργησε μία πρότυπη μεθοδολογία ανοιχτής προσέγγισης, για την αξιολόγηση των κοινωνικών επιχειρήσεων.
Βάσει των παρακάτω παραμέτρων:
1. Κοινωνικό όφελος
2. Διακυβέρνηση
3. Οικονομικά
4. Επιχειρείν
βγαίνει ένας δείκτης “κοινωνικού επιχειρείν” που προκύπτει από το άθροισμα την κοινωνικότητας με την επιχειρηματικότητα.

Με αυτόν τον τρόπο, η κάθε κοινωνική επιχείρηση μπορεί να κατανοήσει ακριβώς τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της δράσης της ανάλογα με το προϊόν/υπηρεσία της.
Συμπληρώστε το παρακάτω ερωτηματολόγιο και ανακαλύψτε που βρίσκεται η κοινωνική επιχείρησή σας, μέσα στο χώρο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας!

*Για μεγαλύτερη ακρίβεια, απαντήστε όσο το δυνατόν πιο τεκμηριωμένα μπορείτε.
** Οι απαντήσεις δεν είναι δημόσιες.